Polityka Prywatności


§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest: Iwona Podgórska Doradztwo Finansowe Efekt z siedzibą w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 22 lok.7.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:

"Użytkownik" zastąpiony został określeniem - Ty",
"Administrator" - "My".
Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzach serwisu: www.efektfinanse.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich Klientów. Oznacza to, że jeśli podajesz jakiekolwiek dane na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, pesel, płeć, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zatrudnienia, informacje dotyczące finansów i płatności, w tym dane dotyczące Twoich zobowiązań, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę/kredyt lub wniosku o pożyczkę/kredyt Wnioskodawcy, któremu udzieliłeś poręczenia oraz wykonania innych czynności poprzedzających zawarcie umowy pożyczki/kredytu - przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, do realizacji obowiązków ustawowych oraz do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów,

d. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy pożyczki/kredytu, której będziesz stroną lub poręczycielem, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną - przez okres niezbędny do wykonania powyższych czynności,

e. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie - do chwili wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów,

f. w celu prowadzenia za Twoją zgodą kampanii reklamowych i innych własnych działań marketingowych - do chwili wycofania Twojej zgody.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@efektfinanse.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) a także partnerom technologicznym, logistycznym, dostawcom obsługiwanych usług i produktów.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Użytkownik podaje za każdym razem swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w celu przedstawienia oferty, oceny zdolności kredytowej, zawarcia umowy pożyczki/kredytu lub jej/jego poręczenia. Niepodanie danych uniemożliwi wykonanie powyższych czynności.

§3. Pliki cookies

Witryna www.efektfinanse używa pliki cookies.

Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki Użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, adresach odwiedzonych stron w domenie efektfinanse.pl oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza wniosku o pożyczkę.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Iwona Podgórska Doradztwo Finansowe Efekt w celu optymalizacji działań.

W naszym serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
b) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
c) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie należącym do Firmy Iwona Podgórska Doradztwo Finansowe Efekt.

W przypadku pytań proszę pisać:

Doradztwo Finansowe Efekt Sosnowiec, Efekt kredyt, Kredytefekt, Ubezpieczenia na życie
Kredyty, pożyczki, Leasing, ubezpieczenia, Sosnowiec, najtańsze
DORADZTWO
FINANSOWE
Konsolidacja, Leasing
Efekt Finanse - Polityka Prywatności
Copyright © 2015-2019
Efekt Finanse
                         Wszelkie Prawa Zastrzeżone                                                     DESIGNED BY EfektFinanse
MENU