Ubezpieczenie samochodu, OC, AC, Sosnowiec
Ubezpieczenia Sosnowiec, Ubezpieczenie Samochodu, OC, AC, Ubezpieczenie Mieszkania,  Ubezpieczenie Firmy
Ubezpieczenie mieszkania
DORADZTWO
FINANSOWE
Multiagencja ubezpieczeniowa Sosnowiec
UBEZPIECZENIA
W zakresie ubezpieczeń współpracujemy z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi cieszącymi się długoletnią renomą, jak również z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, które ubezpieczają niestandardowe ryzyka kierując swoją "szytą na miarę" ofertę, do najbardziej wymagających Klientów.
Ubezpieczenia Sosnowiec

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom posiadania zabezpieczenia, proponujemy kompleksową ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

- ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW dla kierowcy i pasażerów pojazdu,
- ubezpieczeń mienia: mieszkań, domów, budynków, maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego,
-  ubezpieczeń turystycznych,
- ubezpieczeń zdrowia i życia (m.in. ubezpieczenie ryzyk aktywnego życia i sportów ekstremalnych),
- ubezpieczeń pod zabezpieczenie kredytów (również z cesją na rzecz Banku),
- ubezpieczeń dla Firm (m.in. grupowe ubezpieczenia na życie pracowników),
- ubezpieczeń od utraty dochodów w następstwie nieszczęśliwych wypadków i chorób,
- ubezpieczeń (D&O) odpowiedzialności cywilnej członków kierownictwa z tytułu zarządzania,
- ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradców podatkowych i biur rachunkowych,
- ubezpieczeń inwestycyjnych i emerytalnych,
- ubezpieczeń rolnych (obowiązkowych, dobrowolnych i dodatkowych).

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

-

jest ubezpieczeniem obowiązkowym.
Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, ponieważ chroni ono posiadacza i kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych przez niego osobom trzecim.

Zasady ubezpieczenia OC szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz. 1152).


Ubezpieczenie Auto Casco (AC)

-

zapewnia ubezpieczenie pojazdu, w tym jego wyposażenia od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży w skutek zdarzeń losowych zarówno w kraju jak i za granicą. Zakres ubezpieczenia AC jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb Klienta

.

Assistance

- to

natychmiastowa pomoc dla kierowcy i pasażerów w razie awarii lub wypadku, polegająca na m.in.: holowaniu pojazdu, naprawie pojazdu, transporcie kierowcy i pasażerów w przypadku unieruchomienia pojazdu, udostępnieniu samochodu zastępczego, pomocy przy wymianie koła, dowóz paliwa i inne zdarzenia w zależności od zakresu ubezpieczenia

.
Assistance jest dostępny w różnych wariantach np.: MINI, MIDI, MAXI.

Ubezpieczenie NNW

- obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w zakresie: śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu, kosztów leczenia lub całkowitej niezdolności do pracy

.

Uzupełnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych są ubezpieczenia gwarantujące dodatkowy zakres ochrony np.: Zielona Karta, Szyby. 
Ubezpieczenia Komunikacyjne Nie zostawaj bez pomocy
 
 
Ubezpieczenia Mieszkaniowe Chroń swój majątek

Ubezpieczenie mieszkaniowe

- to

kompleksowa ochrona, która swoim zakresem obejmuje zarówno mieszkanie, dom, domki letniskowe jak i domy w budowie oraz mienie ruchome Ubezpieczonego i osób bliskich.
Zakres tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki i w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta może zawierać:
- nieprzewidywane zdarzenia losowe takie jak pożar, zalania, uderzenia pioruna, gradobicie

,
Najtańsze Ubezpieczenia domu, mieszkania

- kradzież z włamaniem,
- przepięcia (szkody elektryczne),
- stłuczenia lub rozbicia szyb oraz innych rzeczy, które mogą ulec uszkodzeniu (np. drzwiczki kominkowe, obudowa wanny/kabiny, akwarium, terrarium, elementy szklane mebli, płyta induklcyjna),
- powódź, podniesienie się wód gruntowych na skutek opadów atmosferycznych,
- ruchomości w ogrodzie (grile, narzędzia ogrodowe, kosiarki, parasole, meble ogrodowe, wózki/kojce dziecięce).
Jako uzupełnienie polis mieszkaniowych bardzo często dołączane są usługi Assistance pozwalające na skorzystanie z usług hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców

.
Sprawdź jaką ofertę ubezpieczenia mamy dla Ciebie - ZOSTAW KONTAKT
Ubezpieczenia Turystyczne Zachowaj Spokój w Podróży
 

Ubezpieczenie Podróży

- pozwala objąć ochroną zarówno podróż prywatną jak i  służbową, zagraniczną oraz krajową.
Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, co może spotkać Cię podczas podróżowania, choroba, wypadek lub inne zdarzenia losowe. Niektórych sytuacji nie można uniknąć, ale można ograniczyć ich skutki finansowe, często bardzo kosztowne jeśli zdarzenie ma miejsce za granicą.

Ubezpieczenie turystyczne, Sosnowiec

Ubezpieczenie obejmuje:
- organizację i pokrycie niezbędnych kosztów leczenia w związku z NNW objętych ochroną w czasie podróży,
- pomoc w podróży - transport osób w razie śmierci, opieka nad nieletnimi dziećmi, wcześniejszy powrót do kraju, pomoc finansowa, prawna, zapewnienie kierowcy zastępczego,
- ubezpieczenie bagażu - kradzież, zaginięcie, dewastacja, wypadek środka transportu,
- ubezpieczenie sprzętu sportowego - utrata, zniszczenie, uszkodzenie,
- ubezpieczenie kosztów poszukiwań i ratownictwa - udokumentowane koszty poniesione na akcję poszukiwawczą i ratowniczą przeprowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownictwa,
- ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - szkody wyrządzone czynem niedozwolonym związane z podróżą.

Nie pozostawiaj siebie i swoich bliskich bez właściwej ochrony, wykup polisę na dowolną ilość dni i ciesz się spokojem gdziekolwiek zechcesz pojechać.

Ubezpieczenia na Życie Ubezpiecz to co Najcenniejsze
 
Ubezpieczenie Grupowe Pracownicze, na życie, NNW

Ubezpieczenie na Życie

- to ubezpieczenie o szerokim zakresie ochronnym, obejmującym zdarzenia chorobowe, wypadkowe i rodzinne.
To najtańszy sposób by zapewnić najbliższym bezpieczeństwo finansowe w razie Twojej śmierci oraz zabezpieczyć swoje zobowiązania finansowe takie jak kredyt, leasing czy zobowiązania wynikające z podziału majątku firmy w przypadku śmierci wspólnika.

Zabezpieczenie rodziny - polega na zapewnieniu środków do życia w razie śmierci, jak również daje ochronę przed kłopotami finansowymi w razie choroby ubezpieczonego, pobytu w szpitalu czy wypadku.
Zabezpieczenie kredytu - zapewnia finansową ochronę zobowiązań

w razie śmieci, wypadku czy choroby

.
Ochrona dziecka - zabezpiecza dziecko na okoliczność wypadku, śmierci czy kłopotów ze zdrowiem rodzica, gwarantuje dziecku wypłatę sumy ubezpieczenia, po osiągnięciu określonego wieku.
Ochrona NNW - zabezpiecza przed pozostawieniem rodziny bez środków do życia w razie śmierci. Chroni ubezpieczonego w razie choroby, wypadku czy pobytu w szpitalu, zabezpiecza przed nieprzewidzianymi kosztami leczenia czy rehabilitacji.


Copyright © 2015-2019
Efekt Finanse
                         Wszelkie Prawa Zastrzeżone                                                     DESIGNED BY EfektFinanse
MENU